Harmonogram matur 2015
Terminy matur 2015
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła już OFICJALNE TERMINY MATUR 2015! W roku szkolnym 2014/2015 harmonogram matur rozpoczyna się 4 maja. Maturzyści rozpoczną jak co roku od przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym.
Pierwszym egzaminem na maturze 2015, będzie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, następnego dnia maturzyści zmierzą się z egzaminem z matematyki. W ciągu następnych kilkunastu dni maturzyści zdawać będą egzaminy z przedmiotów dodatkowych, które wybrali wypełniając swoje deklaracje maturalne.

Matura 2015 terminy

Poniższy harmonogram matur 2015 publikujemy na podstawie oficjalnego komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Data
Godzina 9:00
Godzina 14:00
4
maja
poniedziałek
Język polski - poziom podstawowy
Wiedza o tańcu - poziom podstawowy
Wiedza o tańcu - poziom rozszerzony
5
maja
wtorek
Matematyka - poziom podstawowy
Język łaciński i kultura antyczna - poziom podstawowy i rozszerzony
6
maja
środa
Język angielski - poziom podstawowy
Język angielski - dla klas dwujęzycznych
Język angielski - poziom rozszerzony
7
maja
czwartek
Język polski - poziom rozszerzony
Biologia - poziom podstawowy
Biologia - poziom rozszerzony
8
maja
piątek
Matematyka - poziom rozszerzony
WOS - poziom podstawowy
WOS - poziom rozszerzony
11
maja
poniedziałek
Fizyka i astr. - poziom podstawowy
Fizyka i astr. - poziom rozszerzony
Filozofia - poziom podstawowy
Filozofia - poziom rozszerzony
12
maja
wtorek
Język niemiecki - poziom podstawowy
Język niemiecki - poziom rozszerzony i dla klas dwujęzycznych
13
maja
środa
Geografia - poziom podstawowy
Geografia - poziom rozszerzony
Historia muzyki - dla klas dw.
Historia muzyki - poziom rozszerzony
14
maja
czwartek
Języki rosyjski - poziom podstawowy
Języki rosyjski- poziom rozszerzony i dla klas dwujęzycznych
15
maja
piątek
Chemia - poziom podstawowy
Chemia - poziom rozszerzony
Historia sztuki - poziom podstawowy
Historia sztuki - poziom rozszerzony
18
maja
poniedziałek
Język francuski - poziom podstawowy
Języki francuski - poziom rozszerzony i dla klas dwujęzycznych
19
maja
wtorek
Informatyka - poziom podstawowy
Informatyka - poziom rozszerzony
Historia - poziom podstawowy
Historia - poziom rozszerzony
20
maja
środa
Język hiszpański - poziom podstawowy
Języki hiszpański - poziom rozszerzony i dla klas dwujęzycznych
21
maja
czwartek
Języki włoski - poziom podstawowy
Języki włoski- poziom rozszerzony i dla klas dwujęzycznych
22
maja
piątek
Chemia - poziom podstawowy
Chemia - poziom rozszerzony
Historia sztuki - poziom podstawowy
Historia sztuki - poziom rozszerzony