Matura 2015 - zmiany
Matura 2015 zmiany
Dodano: 28.09.2014
Tegoroczna matura będzie różniła się od poprzedniej pod wieloma względami. Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało specjalny komunikat, z którego dowiadujemy się, na czym będą polegać wcześniej wspomniane zmiany w maturze 2015. Modyfikacje zostały wprowadzone, aby lepiej mierzyć umiejętności uczniów kończących szkołę ponadgimnazjalną. Położony zostanie nacisk na umiejętność krytycznej analizy informacji, rozumowanie i wnioskowanie.

Trzy najważniejsze zmiany to:

  • obowiązkowy przedmiot do wyboru
  • koniec z prezentacją maturalną
  • koniec z kluczem

Egzaminy obowiązkowe nie będą zmienione

W nowej maturze również będą obowiązkowe egzaminy z języka polskiego (pisemny i ustny), z języka obcego nowożytnego (pisemny i ustny) oraz egzamin pisemny z matematyki. Spośród wymienionych egzaminów zmianie ulegnie tylko ustny egzamin z języka polskiego.

Obowiązkowy przedmiot do wyboru

W tym roku maturzysta będzie musiał wybrać także obowiązkowo jeden przedmiot dodatkowy. Zmiana ta była zasugerowana na Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Egzaminy dodatkowe podobnie jak w poprzednich latach, nie będą miały progu zdawalności. Głównym ich zadaniem jest zmierzenie, w jakim stopniu uczeń jest przygotowany do studiów z danego przedmiotu. Ważną informacją jest również to, że przedmioty dodatkowe będą zdawane tylko na poziomie rozszerzonym. Jak przygotować się do matury rozszerzonej z języka angielskiego? Przeczytaj Jak napisać rozprawkę z angielskiego

„Koniec z prezentacją maturalną” – czyli zmiany w ustnym egzaminie z języka polskiego

Kompletnie zmieniony został egzamin ustny z języka polskiego. Prezentacja maturalna, czyli jeden z najbardziej krytykowanych elementów egzaminu maturalnego, zastąpiona będzie przez ocenę umiejętności tworzenia przez maturzystę wypowiedzi ustnej na wylosowany temat. Według nowej podstawy programowej, jest to jedna z kluczowych umiejętności, którą maturzysta powinien opanować. Powyższa zmiana ma lepiej przygotować uczniów między innymi do wystąpień publicznych.

Jak dokładniej będzie wyglądał ten egzamin?

15 minut – tyle czasu, po wylosowaniu swojego pytania będzie miał zdający na przygotowanie swojej wypowiedzi. Następnie będzie miał 10 minut na wypowiedzi oraz 5 minut na dyskusję na temat tej wypowiedzi z komisją oceniającą. Wypowiedź będzie oceniana metodą, podobnie jak na egzaminie pisemnym, będzie oceniana według kryteriów holistycznych. Przede wszystkim oceniana będzie wartość merytoryczna, organizacja tekstu oraz poziom sprawności komunikacyjnych i poprawności językowej wypowiedzi.

„Odchodzimy od klucza” – czyli ocenianie holistyczne

Zrezygnowano także ze słynnego klucza odpowiedzi, który budził wiele kontrowersji w poprzednich latach. Nauka do tego egzaminu nie będzie już polegała na tym, aby „wstrzelić się” w klucz. Zamiast tego wprowadzone zostanie ocenianie holistyczne, które obowiązywało już na zeszłorocznym egzaminie gimnazjalnym. Ten sposób oceniania skupia się na umiejętnościach ucznia i toku rozumowania.