polski polski
Lista lektur maturalnych 2015 CKE
Dodano: 07.09.2014
W związku z komunikatem dyrektora CKE w sprawie listy lektur, określone zostały lektury obowiązujące wszystkich uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015. Na wcześniej wspomnianej liście znajduje się 61 pozycji. Na egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym obowiązują 52 lektury (44 z literatury polskiej oraz 8 z literatury powszechnej), a na poziomie rozszerzonym obowiązuje dodatkowo 9 lektur (5 z literatury polskiej oraz 4 z literatury powszechnej).

Liceum i technikum – lista lektur (Matura 2015)

Zobacz jakie lektury obowiązują od 2015 roku!

Poziom podstawowy

 • Sofokles „Antygona” lub „Król Edyp” (wersja literacka lub spektakl teatralny)
 • „Bogurodzica”, „Lament świętokrzyski”
 • William Szekspir „Makbet” lub „Hamlet”
 • Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny, psalmy
 • Mikołaj Sęp Szarzyński – wybrane sonety
 • Adam Mickiewicz – wybrane sonety i inne wiersze (w tym „Romantyczność), „Dziady” cz. III, Pan Tadeusz
 • Juliusz Słowacki – wybrane wiersze
 • Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff
 • wybrane wiersze
 • Cyprian Norwid – wybrane wiersze
 • Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Konstanty Ildefons Gałczyński
 • wybrane wiersze
 • Bolesław Prus „Lalka”
 • Fiodor Dostojewski „Zbrodnia i kara” lub „Łagodna”
 • Joseph Conrad „Jądro ciemności”
 • Stanisław Wyspiański „Wesele”
 • Władysław Reymont „Chłopi” (tom I
 • Jesień)
 • Stefan Żeromski – wybrany utwór („Ludzie bezdomni”, „Wierna rzeka”, „Echa leśne” lub „Przedwiośnie”)
 • Jarosław Iwaszkiewicz – wybrane opowiadanie
 • Bruno Schulz – wybrane opowiadanie
 • Tadeusz Borowski – wybrane opowiadanie
 • Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Stanisław Barańczak – wybrane wiersze
 • Miron Białoszewski – wybrane utwory
 • wybrany dramat dwudziestowieczny z literatury polskiej (np. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Sławomira Mrożka lub Tadeusza Różewicza)
 • wybrana powieść polska z XX lub XXI w. (np. „Granica” Zofii Nałkowskiej, „Solaris” Stanisława Lema, „Cudzoziemka” Marii Kuncewiczowej)
 • wybrana powieść światowa z XX lub XXI w. (np. „Proces” Franza Kafki, „Dżuma” Alberta Camusa, „Imię róży” Umberto Eco)

Poziom rozszerzony

jak na poziomie podstawowym, a ponadto:
 • Horacy – wybrane liryki
 • Jan Kochanowski „Treny” (jako cykl poetycki), poezja barokowa (np. Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn)
 • wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej
 • Juliusz Słowacki „Kordian” lub „Fantazy”
 • Zygmunt Krasiński „Nie-Boska Komedia”, realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (np. „Ojciec Goriot” Honoriusza Balzaka, „Nana” Emila Zoli, „Pani Bovary” Gustawa Flauberta)
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz „Szewcy”
 • Gustaw Herling-Grudziński – wybrane opowiadanie
 • Michaił Bułhakow „Mistrz i Małgorzata”
 • wybrana powieść lub zbiór opowiadań z XX lub XXI w. (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej, Stanisława Lema, Jerzego Pilcha, Olgi Tokarczuk)
 • wybrana powieść (lub zbiory opowiadań) dwudziestowiecznych autorów z literatury światowej (np. Franza Kafki, Vladimira Nabokova, Alberta Camusa, Guntera Grassa, Umberto Eco, Johna Steinbecka)
 • wybrane wiersze dwudziestowiecznych poetów polskich (innych niz na poziomie podstawowym)
 • Dodatkowe utwory

  Poziom podstawowy

  • wybór mitów
  • „Dzieje Tristana i Izoldy”
  • Miguel de Cervantes „Don Kichot”
  • Jan Chryzostom Pasek „Pamiętniki”
  • Ignacy Krasicki – wybrana satyra lub „Monachomachia”
  • Adam Mickiewicz „Dziady” część IV
  • Juliusz Słowacki „Kordian”
  • Witold Gombrowicz „Ferdydurke”
  • Irit Amiel – wybrane opowiadanie z tomu „Osmaleni” lub Hanna Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”
  • Gustaw Herling-Grudziński „Inny świat”
  • Ryszard Kapuściński „Podróże z Herodotem”
  • Biblia (wybrane psalmy, fragmenty: Pieśń nad Pieśniami, Księga Hioba, Apokalipsa św. Jana)

  Poziom rozszerzony

  • wybrany esej Mieczysława Jastruna lub Zygmunta Kubiaka poświęcony kulturze antycznej
  • Zbigniew Herbert – wybrany esej
  • Dante Alighieri „Boska komedia”
  • Czesław Miłosz – wybrany esej
  • dziennik (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Witolda Gombrowicza)
  • inny esej autora polskiego (np. Kazimierza Wyki, Jana Błońskiego, Leszka Kołakowskiego, ks. Józefa Tischnera)
  • wybrany reportaż autora polskiego (np. Ryszarda Kapuścińskiego, Hanny Krall, Henryka Grynberga)
  • Jan Paweł II „Tryptyk Rzymski”
  • Johann Wolfgang Goethe „Faust”
  • Biblia (fragmenty Starego i Nowego Testamentu jako konteksty interpretacyjne dla lektury dzieł z innych epok)
  Poza tym w podstawie programowej znalazły się również wybrane filmy z twórczości polskich oraz zagranicznych reżyserów. Biżuteria sklep