wot1
Wiedza o tańcu - maj 2014 poziom rozszerzony
Wiedza o tańcu na maturze jest wybierana na maturze jako przedmiot dodatkowy. Maturzysta otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny składający się z trzech części: część pierwsza polega na sprawdzeniu umiejętności analizowania dzieła tanecznego, część druga polega na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę przedmiotową, część trzecia polega na sformułowaniu spójnej wypowiedzi pisemnej na jeden z dwóch tematów zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.

Kierunki po maturze z wiedzy o tańcu:

Administracja, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Filologia klasyczna, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Etyka, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Etnologia, Europeistyka, Filologia – etnolingwistyka.

Wiedza o tańcu - egzamin maturalny maj 2014 poziom rozszerzony

Wiedza o tańcu
maj 2014
poziom rozszerzony
CKE
Arkusz egzaminacyjny
pobierz