wot1
Wiedza o tańcu
Wiedza o tańcu na maturze jest wybierana na maturze jako przedmiot dodatkowy. Maturzysta otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny składający się z trzech części: część pierwsza polega na sprawdzeniu umiejętności analizowania dzieła tanecznego, część druga polega na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę przedmiotową, część trzecia polega na sformułowaniu spójnej wypowiedzi pisemnej na jeden z dwóch tematów zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.

Kierunki po maturze z wiedzy o tańcu:

Administracja, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Filologia klasyczna, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Etyka, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Etnologia, Europeistyka, Filologia – etnolingwistyka.


Najnowsze arkusze maturalne z przedmiotu: Wiedza o tańcu

Przedmiot
Poziom
Data
Autor
Wiedza o tańcu
poziom podstawowy
maj
2014
CKE
więcej
Wiedza o tańcu
poziom rozszerzony
maj
2014
CKE
więcej
Wiedza o tańcu
poziom podstawowy
maj
2012
CKE
więcej
Wiedza o tańcu
poziom rozszerzony
maj
2012
CKE
więcej
Wiedza o tańcu
poziom podstawowy
maj
2011
CKE
więcej
Wiedza o tańcu
poziom rozszerzony
maj
2011
CKE
więcej
Wiedza o tańcu
poziom podstawowy
maj
2010
CKE
więcej
Wiedza o tańcu
poziom rozszerzony
maj
2010
CKE
więcej
Wiedza o tańcu
poziom podstawowy
maj
2009
CKE
więcej
Wiedza o tańcu
poziom rozszerzony
maj
2009
CKE
więcej