Matura z WOS-u
Wiedza o społeczeństwie - maj 2014 poziom rozszerzony
Wiedza o społeczeństwie na maturze jest wybierana na maturze jako przedmiot dodatkowy. Na egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie występują takie działy jak: świat, unia europejska, prawa człowieka, prawo, polityka i ustrój polski, polityka, społeczeństwo.

Kierunki po maturze z wiedzy o społeczeństwie:

Administracja, Historia sztuki, Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, Kulturoznawstwo, Teologia, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Etnologia Historia, Archeologia, Turystyka historyczna.

Wiedza o społeczeństwie - egzamin maturalny maj 2014 poziom rozszerzony

Wiedza o społeczeństwie
maj 2014
poziom rozszerzony
CKE
Arkusz egzaminacyjny
pobierz