Matura z WOS-u
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie na maturze jest wybierana na maturze jako przedmiot dodatkowy. Na egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie występują takie działy jak: świat, unia europejska, prawa człowieka, prawo, polityka i ustrój polski, polityka, społeczeństwo.

Kierunki po maturze z wiedzy o społeczeństwie:

Administracja, Historia sztuki, Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, Kulturoznawstwo, Teologia, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Etnologia Historia, Archeologia, Turystyka historyczna.


Najnowsze arkusze maturalne z przedmiotu: Wiedza o społeczeństwie

Przedmiot
Poziom
Data
Autor
Wiedza o społeczeństwie
poziom podstawowy
maj
2014
CKE
więcej
Wiedza o społeczeństwie
poziom rozszerzony
maj
2014
CKE
więcej
Wiedza o społeczeństwie
poziom podstawowy
maj
2013
CKE
więcej
Wiedza o społeczeństwie
poziom rozszerzony
maj
2013
CKE
więcej
Wiedza o społeczeństwie
poziom podstawowy
maj
2012
CKE
więcej
Wiedza o społeczeństwie
poziom rozszerzony
maj
2012
CKE
więcej
Wiedza o społeczeństwie
poziom podstawowy
maj
2011
CKE
więcej
Wiedza o społeczeństwie
poziom podstawowy
maj
2010
CKE
więcej
Wiedza o społeczeństwie
poziom rozszerzony
maj
2010
CKE
więcej
Wiedza o społeczeństwie
poziom podstawowy
maj
2009
CKE
więcej
Wiedza o społeczeństwie
poziom rozszerzony
maj
2009
CKE
więcej