calc
Matematyka
Matematyka na maturze jest przedmiotem obowiązkowym. Maturzyści obowiązkowo zdają ją na poziomie podstawowym oraz na poziomie dodatkowym jako przedmiot dodatkowy. Na poziomie podstawowym egzamin składa się z 25 pytań zamkniętych (25 punktów) oraz z 5 zadań otwartych (25 punktów).

Kierunki po maturze z matematyki:

Astronomia, Informatyka , Automatyka i robotyka, Energetyka, Matematyka, Informatyka stosowana, Biotechnologia, Budownictwo, Chemia, Inżynieria materiałowa, Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Fizyka techniczna, Informatyka, Informatyka analitycznai ekonometria, Inżynieria biomedyczna, Logistyka komputerowa, Matematyka ekonomiczna.


Najnowsze arkusze maturalne z przedmiotu: Matematyka

Przedmiot
Poziom
Data
Autor
Matematyka
poziom podstawowy
maj
2014
CKE
więcej
Matematyka
poziom rozszerzony
maj
2014
CKE
więcej
Matematyka
poziom podstawowy
maj
2013
CKE
więcej
Matematyka
poziom rozszerzony
maj
2013
CKE
więcej
Matematyka
poziom podstawowy
maj
2012
CKE
więcej
Matematyka
poziom rozszerzony
maj
2012
CKE
więcej
Matematyka
poziom podstawowy
maj
2011
CKE
więcej
Matematyka
poziom rozszerzony
maj
2011
CKE
więcej
Matematyka
poziom podstawowy
maj
2010
CKE
więcej
Matematyka
poziom rozszerzony
maj
2010
CKE
więcej
Matematyka
poziom podstawowy
maj
2009
CKE
więcej
Matematyka
poziom rozszerzony
maj
2009
CKE
więcej