jezyk_wloski1
Język włoski - maj 2014 poziom rozszerzony
Na egzaminie pisemnym sprawdzane są takie umiejętności jak: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, a także umiejętność poprawnego pisania w języku włoskim.

Kierunki po maturze z języka włoskiego

Italianistyka

Język włoski - egzamin maturalny maj 2014 poziom rozszerzony

Język włoski
maj 2014
poziom rozszerzony
CKE
Arkusz egzaminacyjny
pobierz
Język włoski
maj 2014
poziom rozszerzony
CKE
Arkusz część II
pobierz
Język włoski
maj 2014
poziom rozszerzony
CKE
Transkrypcja
pobierz