jezyk_wloski1
Język włoski - maj 2014 poziom podstawowy
Na egzaminie pisemnym sprawdzane są takie umiejętności jak: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, a także umiejętność poprawnego pisania w języku włoskim.

Kierunki po maturze z języka włoskiego

Italianistyka

Język włoski - egzamin maturalny maj 2014 poziom podstawowy

Język włoski
maj 2014
poziom podstawowy
CKE
Arkusz egzaminacyjny
pobierz
Język włoski
maj 2014
poziom podstawowy
CKE
Transkrypcja
pobierz