jezyk_wloski1
Język włoski
Na egzaminie pisemnym sprawdzane są takie umiejętności jak: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, a także umiejętność poprawnego pisania w języku włoskim.

Kierunki po maturze z języka włoskiego

Italianistyka


Najnowsze arkusze maturalne z przedmiotu: Język włoski

Przedmiot
Poziom
Data
Autor
Język włoski
poziom podstawowy
maj
2014
CKE
więcej
Język włoski
poziom rozszerzony
maj
2014
CKE
więcej