jezyk_rosyjski
Język rosyjski - maj 2014 poziom rozszerzony
Na egzaminie pisemnym sprawdzane są takie umiejętności jak: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, a także umiejętność poprawnego pisania w języku rosyjskim.

Kierunki po maturze z języka rosyjskiego

filologia rosyjska, stosunki międzynarodowe

Język rosyjski - egzamin maturalny maj 2014 poziom rozszerzony

Język rosyjski
maj 2014
poziom rozszerzony
CKE
Arkusz egzaminacyjny
pobierz
Język rosyjski
maj 2014
poziom rozszerzony
CKE
Klucz odpowiedzi
pobierz
Język rosyjski
maj 2014
poziom rozszerzony
CKE
Arkusz część II
pobierz
Język rosyjski
maj 2014
poziom rozszerzony
CKE
Transkrypcja
pobierz