jezyk_rosyjski
Język rosyjski - maj 2014 poziom podstawowy
Na egzaminie pisemnym sprawdzane są takie umiejętności jak: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, a także umiejętność poprawnego pisania w języku rosyjskim.

Kierunki po maturze z języka rosyjskiego

filologia rosyjska, stosunki międzynarodowe

Język rosyjski - egzamin maturalny maj 2014 poziom podstawowy

Język rosyjski
maj 2014
poziom podstawowy
CKE
Arkusz egzaminacyjny
pobierz
Język rosyjski
maj 2014
poziom podstawowy
CKE
Transkrypcja
pobierz