jezyk_rosyjski
Język rosyjski
Na egzaminie pisemnym sprawdzane są takie umiejętności jak: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, a także umiejętność poprawnego pisania w języku rosyjskim.

Kierunki po maturze z języka rosyjskiego

filologia rosyjska, stosunki międzynarodowe


Najnowsze arkusze maturalne z przedmiotu: Język rosyjski

Przedmiot
Poziom
Data
Autor
Język rosyjski
poziom podstawowy
maj
2014
CKE
więcej
Język rosyjski
poziom rozszerzony
maj
2014
CKE
więcej
Język rosyjski
poziom podstawowy
maj
2012
CKE
więcej
Język rosyjski
poziom rozszerzony
maj
2012
CKE
więcej
Język rosyjski
dla klas dwujęzycznych
maj
2012
CKE
więcej
Język rosyjski
poziom podstawowy
maj
2011
CKE
więcej
Język rosyjski
poziom rozszerzony
maj
2011
CKE
więcej
Język rosyjski
poziom podstawowy
maj
2010
CKE
więcej
Język rosyjski
poziom rozszerzony
maj
2010
CKE
więcej
Język rosyjski
poziom podstawowy
maj
2009
CKE
więcej
Język rosyjski
poziom rozszerzony
maj
2009
CKE
więcej