polski polski polski
Język polski - maj 2014 poziom rozszerzony
Język polski na maturze jest przedmiotem obowiązkowym. Matura z języka polskiego składa się z części pisemnej oraz części ustnej. Część pisemna tradycyjnie będzie się składała z zadań na rozumienie czytanego tekstu oraz z pisania własnego tekstu w związku z tekstem literackim. Część ustna natomiast od roku szkolnego 2014/2015 będzie zdawana na innych zasadach niż dotychczas. Zamiast prezentacji maturalnej maturzyści losować będą zagadnienie, do którego będą musieli przygotować kilkuminutową wypowiedź.

Kierunki po maturze z języka polskiego:

Administracja, Pedagogika, Teologia, Etnologia, Filologia – lingwistyka stosowana, Historia sztuki, Filologia polska, Kulturoznawstwo, Krytyka artystyczna, Filozofia Historia, Turystyka historyczna.

Język polski - egzamin maturalny maj 2014 poziom rozszerzony

Język polski
maj 2014
poziom rozszerzony
CKE
Arkusz egzaminacyjny
pobierz
Język polski
maj 2014
poziom rozszerzony
CKE
Klucz odpowiedzi
pobierz