polski polski polski
Język polski
Język polski na maturze jest przedmiotem obowiązkowym. Matura z języka polskiego składa się z części pisemnej oraz części ustnej. Część pisemna tradycyjnie będzie się składała z zadań na rozumienie czytanego tekstu oraz z pisania własnego tekstu w związku z tekstem literackim. Część ustna natomiast od roku szkolnego 2014/2015 będzie zdawana na innych zasadach niż dotychczas. Zamiast prezentacji maturalnej maturzyści losować będą zagadnienie, do którego będą musieli przygotować kilkuminutową wypowiedź.

Kierunki po maturze z języka polskiego:

Administracja, Pedagogika, Teologia, Etnologia, Filologia – lingwistyka stosowana, Historia sztuki, Filologia polska, Kulturoznawstwo, Krytyka artystyczna, Filozofia Historia, Turystyka historyczna.


Najnowsze arkusze maturalne z przedmiotu: Język polski

Przedmiot
Poziom
Data
Autor
Język polski
poziom podstawowy
maj
2014
CKE
więcej
Język polski
poziom rozszerzony
maj
2014
CKE
więcej
Język polski
poziom podstawowy
maj
2013
CKE
więcej
Język polski
poziom rozszerzony
maj
2013
CKE
więcej
Język polski
poziom podstawowy
maj
2012
CKE
więcej
Język polski
dla osób niesłyszących
maj
2012
CKE
więcej
Język polski
poziom rozszerzony
maj
2012
CKE
więcej
Język polski
poziom rozszerzony
maj
2011
CKE
więcej
Język polski
dla osób niesłyszących
maj
2011
CKE
więcej
Język polski
poziom podstawowy
maj
2011
CKE
więcej
Język polski
poziom podstawowy
maj
2010
CKE
więcej
Język polski
poziom rozszerzony
maj
2010
CKE
więcej
Język polski
poziom podstawowy
maj
2009
CKE
więcej
Język polski
poziom rozszerzony
maj
2009
CKE
więcej
Język polski
dla osób niesłyszących
maj
2009
CKE
więcej