niemiecki1
Język niemiecki
Język niemiecki na maturze może zostać wybrany jako obowiązkowy egzamin z języka obcego, nowożytnego. Egzamin ten składa się z części pisemnej oraz części ustnej. Na egzaminie pisemnym sprawdzane są takie umiejętności jak: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, a także umiejętność poprawnego pisania w języku niemieckim.

Kierunki po maturze z języka niemieckiego

Filologia germańska, Kulturoznawstwo, Teologia.


Najnowsze arkusze maturalne z przedmiotu: Język niemiecki

Przedmiot
Poziom
Data
Autor
Język niemiecki
poziom podstawowy
maj
2014
CKE
więcej
Język niemiecki
poziom rozszerzony
maj
2014
CKE
więcej
Język niemiecki
poziom podstawowy
maj
2013
CKE
więcej
Język niemiecki
poziom rozszerzony
maj
2013
CKE
więcej
Język niemiecki
poziom podstawowy
maj
2012
CKE
więcej
Język niemiecki
poziom rozszerzony
maj
2012
CKE
więcej
Język niemiecki
dla klas dwujęzycznych
maj
2012
CKE
więcej
Język niemiecki
dla osób niesłyszących
maj
2012
CKE
więcej
Język niemiecki
poziom podstawowy
maj
2011
CKE
więcej
Język niemiecki
poziom rozszerzony
maj
2011
CKE
więcej
Język niemiecki
dla klas dwujęzycznych
maj
2011
CKE
więcej
Język niemiecki
poziom podstawowy
maj
2010
CKE
więcej
Język niemiecki
poziom rozszerzony
maj
2010
CKE
więcej
Język niemiecki
dla klas dwujęzycznych
maj
2010
CKE
więcej
Język niemiecki
poziom podstawowy
maj
2009
CKE
więcej
Język niemiecki
poziom rozszerzony
maj
2009
CKE
więcej
Język niemiecki
dla osób niesłyszących
maj
2009
CKE
więcej
Język niemiecki
dla klas dwujęzycznych
maj
2009
CKE
więcej