jezyk_lacinski1
Język łaciński
Egzamin maturalny z języka łacińskiego i kultury antycznej na poziomie podstawowym składa się z testu leksykalno-gramatycznego, testu sprawdzającego rozumienie tekstu łacińskiego oraz z części sprawdzającej znajomość kultury antycznej.

Kierunki po maturze z języka łacińskiego i kultury antycznej

Znajomość języka łacińskiego przydaje się na kierunkach takich jak medycyna, farmacja, historia, filologia, archeologia.


Najnowsze arkusze maturalne z przedmiotu: Język łaciński

Przedmiot
Poziom
Data
Autor
Język łaciński
poziom podstawowy
maj
2014
CKE
więcej
Język łaciński
poziom rozszerzony
maj
2014
CKE
więcej