jezyk_hiszpanski1
Język hiszpański
Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego składa się z części pisemnej oraz części ustnej. Na egzaminie pisemnym sprawdzane są takie umiejętności jak: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, a także umiejętność poprawnego pisania w języku hiszpańskim.

Kierunki po maturze z języka hiszpańskiego

Matura z języka hiszpańskiego przydaje się przede wszystkim przy rekrutacji na iberystykę.


Najnowsze arkusze maturalne z przedmiotu: Język hiszpański

Przedmiot
Poziom
Data
Autor
Język hiszpański
poziom podstawowy
maj
2014
CKE
więcej
Język hiszpański
poziom rozszerzony
maj
2014
CKE
więcej