jezyk_angielski1
Język angielski
Język angielski na maturze może zostać wybrany jako obowiązkowy egzamin z języka obcego, nowożytnego. Egzamin ten składa się z części pisemnej oraz części ustnej. Na egzaminie pisemnym sprawdzane są takie umiejętności jak: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, a także umiejętność poprawnego pisania w języku angielskim.

Kierunki po maturze z języka angielskiego

Amerykanistyka, Kulturoznawstwo, Historia, Filologia – lingwistyka stosowana, Filologia – inne specjalności, Filologia angielska, Krytyka artystyczna.


Najnowsze arkusze maturalne z przedmiotu: Język angielski

Przedmiot
Poziom
Data
Autor
Język angielski
poziom podstawowy
maj
2014
CKE
więcej
Język angielski
poziom rozszerzony
maj
2014
CKE
więcej
Język angielski
poziom podstawowy
maj
2013
CKE
więcej
Język angielski
poziom rozszerzony
maj
2013
CKE
więcej
Język angielski
poziom podstawowy
maj
2012
CKE
więcej
Język angielski
poziom rozszerzony
maj
2012
CKE
więcej
Język angielski
dla klas dwujęzycznych
maj
2012
CKE
więcej
Język angielski
poziom podstawowy
maj
2011
CKE
więcej
Język angielski
poziom rozszerzony
maj
2011
CKE
więcej
Język angielski
dla klas dwujęzycznych
maj
2011
CKE
więcej
Język angielski
dla osób niesłyszących
maj
2011
CKE
więcej
Język angielski
poziom podstawowy
maj
2010
CKE
więcej
Język angielski
poziom rozszerzony
maj
2010
CKE
więcej
Język angielski
dla klas dwujęzycznych
maj
2010
CKE
więcej
Język angielski
poziom podstawowy
maj
2009
CKE
więcej
Język angielski
poziom rozszerzony
maj
2009
CKE
więcej
Język angielski
dla osób niesłyszących
maj
2009
CKE
więcej
Język angielski
dla klas dwujęzycznych
maj
2009
CKE
więcej