informatyka1
Informatyka
Informatyka na maturze jest wybierana na maturze jako przedmiot dodatkowy. Na tym egzaminie mogą wystąpić działy: systemy liczbowe, ogólna teoria, edytor tekstu, bazy danych, algorytmika, algorytmy klasyczne.

Kierunki po maturze z informatyki

Edukacja techniczno informatyczna, Teleinformatyka, Inżynieria materiałowa, Inżynieria biomedyczna, Elektrotechnika, Transport, Matematyka komputerowa, Informatyka, Informatyka i ekonometria, Inwestycje i wdrożenia przemysłowe, Logistyka, Mechatronika.


Najnowsze arkusze maturalne z przedmiotu: Informatyka

Przedmiot
Poziom
Data
Autor
Informatyka
poziom podstawowy
maj
2014
CKE
więcej
Informatyka
poziom rozszerzony
maj
2014
CKE
więcej
Informatyka
poziom podstawowy
maj
2013
CKE
więcej
Informatyka
poziom rozszerzony
maj
2013
CKE
więcej
Informatyka
poziom podstawowy
maj
2012
CKE
więcej
Informatyka
poziom rozszerzony
maj
2012
CKE
więcej
Informatyka
poziom podstawowy
maj
2011
CKE
więcej
Informatyka
poziom rozszerzony
maj
2011
CKE
więcej
Informatyka
poziom podstawowy
maj
2010
CKE
więcej
Informatyka
poziom rozszerzony
maj
2010
CKE
więcej
Informatyka
poziom podstawowy
maj
2009
CKE
więcej
Informatyka
poziom rozszerzony
maj
2009
CKE
więcej