geografia1
Geografia
Geografia na maturze jest wybierana jako przedmiot dodatkowy. Jest to egzamin pisemny na poziomie podstawoym lub rozszerzonym. Maturzyści na tym egzaminie mogą spotkać się z zadaniami z działów takich jak: ziemia we wszechświecie, atmosfera i klimat, hydrosfera, budowa ziemi i jej ewolucja, minerały i skały, wewnętrzne i zewnętrzne procesy kształtujące litosferę, zróżnicowanie gleb i biosfery na ziemi, demografia i osadnictwo, rolnictwo, energetyka i przemysł.

Kierunki po maturze z geografii:

Geodezja i kartografia, Geofizyka, Ochrona środowiska,, Geografia, Budownictwo, Gospodarka przestrzenna, Ekonomia, Etnologia, Europeistyka, Filologie, Geoinformatyka, Geologia, Międzynarodowe stosunki gospodarcze Oceanografia.


Najnowsze arkusze maturalne z przedmiotu: Geografia

Przedmiot
Poziom
Data
Autor
Geografia
poziom podstawowy
maj
2014
CKE
więcej
Geografia
poziom rozszerzony
maj
2014
CKE
więcej
Geografia
poziom podstawowy
maj
2013
CKE
więcej
Geografia
poziom rozszerzony
maj
2013
CKE
więcej
Geografia
poziom podstawowy
maj
2012
CKE
więcej
Geografia
poziom rozszerzony
maj
2012
CKE
więcej
Geografia
poziom podstawowy
czerwiec
2012
CKE
więcej
Geografia
poziom rozszerzony
czerwiec
2012
CKE
więcej
Geografia
poziom podstawowy
maj
2011
CKE
więcej
Geografia
poziom rozszerzony
maj
2011
CKE
więcej
Geografia
poziom podstawowy
maj
2010
CKE
więcej
Geografia
poziom rozszerzony
maj
2010
CKE
więcej
Geografia
poziom podstawowy
maj
2009
CKE
więcej
Geografia
poziom rozszerzony
maj
2009
CKE
więcej