Matura z chemii
Chemia
Chemia na maturze jest wybierana jako przedmiot dodatkowy. Maturzyści mogą wybrać poziom podstawowy lub rozszerzony. Na egzaminie maturalnym z chemii występują między innymi zagadnienia: stężenie procentowe, roztwory rzeczywiste i koloidalne, rozpuszczalność, promieniotwórczość, kinetyka i równowaga reakcji, typy reakcji, kwasy i zasady w chemii organicznej, alkeny, kwasy karboksylowe.

Kierunki po maturze z chemii:

Bezpieczeństwo żywności, Farmacja, Biotechnologia, Inżynieria materiałowa, Chemia, Chemia kosmetyczna, Dietetyka, Inżynieria biomedyczna, Budownictwo, Analityka medyczna, Inżynieria ekologiczna, Inżynieria środowiska.


Najnowsze arkusze maturalne z przedmiotu: Chemia

Przedmiot
Poziom
Data
Autor
Chemia
poziom podstawowy
maj
2014
CKE
więcej
Chemia
poziom rozszerzony
maj
2014
CKE
więcej
Chemia
poziom podstawowy
maj
2013
CKE
więcej
Chemia
poziom rozszerzony
maj
2013
CKE
więcej
Chemia
poziom podstawowy
maj
2012
CKE
więcej
Chemia
poziom rozszerzony
maj
2012
CKE
więcej
Chemia
poziom podstawowy
maj
2011
CKE
więcej
Chemia
poziom rozszerzony
maj
2011
CKE
więcej
Chemia
poziom podstawowy
maj
2010
CKE
więcej
Chemia
poziom rozszerzony
maj
2010
CKE
więcej
Chemia
poziom podstawowy
maj
2009
CKE
więcej
Chemia
poziom rozszerzony
maj
2009
CKE
więcej